Política de Privacitat

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016, PARROQUIA SAN ROQUE amb CIF R4600684g, d’ara endavant PARROQUIA SAN ROQUE informa l’Usuari de l’existència d’el tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de realitzar la gestió de la relació amb els usuaris, clients i potencials per a informació de serveis i notícies.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de PARROQUIA SAN ROQUE, havent de subscriure expressament en la nostra newsletter si vol que el mantinguem informat periòdicament de tots els productes i novetats.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de PARROQUIA SAN ROQUE

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per PARROQUIA SAN ROQUE amb domicili a Plaça San Roque s/n Oliva 46780 (València), tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’Usuari que envia la informació a PARROQUIA SAN ROQUE és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant PARROQUIA SAN ROQUE de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

PARROQUIA SAN ROQUE no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Es exonera PARROQUIA SAN ROQUE de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PARROQUIA SAN ROQUE sempre que procedeixi de fonts alienes a PARROQUIA SAN ROQUE

finalitats
Les finalitats de la recollida de dades són: el desenvolupament d’activitats i prestació d’informació sobre serveis i posterior posada en contacte amb l’usuari de PARROQUIA SAN ROQUE

Cessió de dades a tercers

PARROQUIA SAN ROQUE no realitzarà cessió de les dades dels usuaris a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia a la recollida sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació de l’tractament, portabilitat de dades (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 I 23 RGPD)

Podrà dirigir les seves comunicacions, revocar el consentiment prestat i exercir el dret d’accés a les seves dades personals obtenint còpia dels mateixos. El dret de rectificació de dades inexactes o incompletes. El dret de supressió de les seves dades personals. El dret de retirada de les seves dades personals de la seva pàgina web. El dret d’oposició a el tractament de les seves dades personals. El dret de limitació de l’tractament de les seves dades personals. I el dret a la portabilitat de les seves dades personals automatitzats per correu: dirigit a PARROQUIA SAN ROQUE, Plaça San Roque s/n Oliva 46780 (València). Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant PARROQUIA SAN ROQUE mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’ identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. Els interessats tenen dret a reclamar davant l’autoritat de control

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d’Usuari del www.parroquiasantrocoliva.com; és a dir, mentre no revoqui el seu consentiment o no exerceixi el seu dret de cancel·lació, supressió o oposició a alguna finalitat en concret.

En cas de revocar el seu consentiment o exercir els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades seran bloquejats i conservats de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 3 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes de l’tractament.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El registre en www.parroquiasantrocoliva.com és lliure i voluntari per a l’Usuari, de manera que la base legitimadora de l’tractament de les seves dades personals és el seu consentiment.

Acceptació i Consentiment

L’ús de la web li atorga la condició d’usuari de la mateixa (en endavant, “l’Usuari”), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal , acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de www.parroquiasantrocoliva.com, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals, en la versió publicada per la “web”, en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la mateixa. Com a conseqüència, és deure de l’Usuari llegir detingudament el present avís legal cada vegada que utilitzi la web, pel fet que aquesta pot patir modificacions.

En relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació directament a un nen, el tractament de les dades personals d’un nen serà lícit quan aquest tingui al menys 16 anys d’edat. Quan el nen sigui menor de 16 anys, aquest tractament només serà legal si el titular de la responsabilitat parental sobre el nen dóna o autoritza el seu consentiment, i en la mesura que ho doni o autoritzi. Pel que fa a el límit d’edat de l’consentiment vàlid, s’ofereix flexibilitat, els Estats membres poden establir per llei una edat no inferior als 13 anys.

Mesures de seguretat INFORMÀTICA

PARROQUIA SAN ROQUE ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits i recollits en el RD 1720/2007. No obstant això, disposem d’altres mitjans addicionals, com són firewalls d’última generació, a part de mesures tècniques com a programari per a l’encriptació de la informació confidencial i control d’accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i contrasenyes que caduquen segons exigeix ​​la LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades PARROQUIA SAN ROQUE.

PARROQUIA SAN ROQUE no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a PARROQUIA SAN ROQUE; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el C.P.D. (Centre de Processos de Dades), en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PARROQUIA SAN ROQUE