Grups i Pastoral

 

Àrea de la Paraula

Catequesi d’Infància
Moviment Júnior (web)
Juvenils
Catequesi de Confirmació
Pastoral matrimonial

  •  Catequesi pre-matrimonial
  •  Grups de Matrimonis

Vida Ascendent
Grup de Amigonianos
Equips de Nostra Senyora (ENS)

Àrea de la Comunitat

Germanes Carmelites
Assemblea de Litúrgia
Cor parroquial
Pastoral de la Salut
Confraria Cor de Jesús
Confraria Perpetu Socors
Germandat de la Pietat
Foss-art
Hospitalitat de Lourdes

Àrea de Servei

Consell de Pastoral
Consell d’Economia
Càritas
Comunicació Social (Facebook)
Pàgina web